Shërbimet Financiare dhe Kontabël

 • Financial Audit

  KONTABILITETI FINANCIAR

  Kompania jonë ofron shërbime profesionale të kontabilitetit për të gjitha profilet e bizneseve.

   

 • Consulting

  TATIME

  Planifikimi i Tatimeve është fokusi i aktivitetit tonë profesional. Planifikimi adekuat i tatimeve do t’ju mundësojë biznesit tuaj të funksionojë më mire, të jetë në pajtim me ligjet tatimore në fuqi dhe të zgjerohet më shpejt.

 • Tax Return Service
  SHERBIMET TJERA FINANCIARE DHE KONSULENCËS

  Shërbimet financiare dhe te konsulencës u ndihmojnë ndërmarrjeve në faza të ndryshme të ekzistimit të tyre, nga themelimi i një ndërmarrje të re deri në planfikime strategjike të fushave të ndryshme të biznesit

Të gjitha e taksave kontabël

EAS është një kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve për Financa, Kontabilitet dhe Tatime, si dhe konsultime tjera biznesore. EAS ka një eksperience shumë vjeçare në ofrimin e shërbimeve profesionale  për kompanitë e vogla, të mesme dhe të mëdha si dhe për individët.